aansprakelijkheit voor de inhoud

De inhoud van onze pagina´s werd met grote accuratelsse opgesteld. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet garanderen. Als aanbieder van diensten zijn wij conform §7 Abs. 1 TGM (Duitse telecommunicatiewet) verantoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina´s conform de algemene wetgeving. Conform § 8 tot 10 TMG (Duitse telecommunicatiewet) zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht, doorgegeven op opgeslagen informatie van derden te controleren of naar omstandigheden te zoeken, die op een illegale activiteit duiden. Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens het tijdstip van de kennisname van een concreet juridische schendung mogelijk. Bij de kennisnamme van desbetreffend juridische schending zullen wij deze inhoud direct verwijderen.

aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op diens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom zijn wij ook niet aansprakelijk voor de inhoud van derden. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina´s verantwoordelijk. De gelinkte sites werden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op eventuele juridische misstanden. Illegale inhouden waren ten tijde van het linken niet herkenbaar. Eer permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites is echter zonder concrete aanknopingspunten van een juridische misstand niet draaglijk. Bij de kennisname van juridische schending zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de website opgestelde en werken op deze pagina´s zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. De verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en iedere soort van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht behoven de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur c.q. vervaardiger. Downloads en kopieén van deze pagina´s zijn alleen toegestaan voor het privégebruik zonder commerciéle bijbedoeling. Voor zover de inhoud op deze pagina´s niet door de exploint zelf werden opgesteld, werden de auteursrechten van derden in acht genommen. In het bijzonder werd de inhoud van derden dusdanig gekenmerkt.Mocht u desalniettemin  een schending van de auteurswet hebben gevonden, willen wij u vragen ons op een dergelijke schending attent te maken. Bij de kennisname van juridiche schending zullen wij dergelijke direct verwijderen.

Bescherming persoonsgegevens

Het gebruik von onze website is normaal gesproken mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina´s persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mail adress) worden benodigd, gescheidt dit, voor zover dit mogelijk is, altijd op een vrijwillige basis.Deze gegevens  worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij willen u erop attent maken, dat de Online dadatransmissie (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van de in het kader van de impressum plicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor de toezending van niet uitdrukkelijk weersproken.De exploitant van de pagina´s behoudt zich uitdrukkelijk het recht tot juridische stappen voor in het geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals bijv. spam mails.

Hinweis zur Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs.1 ODR-VO: die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter

 https://ec.europa.eu/cosumers/odr/   finden